Grupa Sadowniczo – Warzywnicza Złoty Sad

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Samborzec 67, 27-650 Samborzec

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Zarząd Spółki Złoty Sad